Logistică

Activităţile noastre legate de sistemul logistic cuprind personalizarea sistemului informatic, proiectarea proceselor logistice din depozit, proiectarea şi  realizarea tehnologiilor de depozit, alegerea şi livrarea echipamentelor electronice de ajutor al colectării.

 

Organizare procese logistice cu următorul conţinut

1. Sarcini de consultare, proiectare

 • recepţie marfă,
 • asigurarea calităţii,
 • depozitare,
 • mişcarea produselor în interiorul depozitului;
 • picking,comisionare, colectare produse,
 • verificare colectare,
 • facturare,
 • expediere, predare marfă,
 • domeniile de utilizare a codurilor de bare,
 • modelarea codurilor de depozite şi a codurilor de locaţii,
 • amenajarea depozitelor de fundal şi de comisionare,
 • dimensionarea locaţiilor,
 • formarea ordinii de parcurgere în depozit,
 • sugestie de aranjare a produselor pe locaţii în depozit,
 • analiza A-B-C (cu ajutorul datelor de rulaj furnizate).

2.  După analiza şi proiectarea comună a proceselor de lucru, predăm o expertiză, elaborat de un expert Pharmalog, care conţine următoarele documente:

 • planul informatic al depozitului cu locaţia calculatoarelor,
 • descrierea şi schema logică a proceselor de lucru din depozit,
 • fişele de post a lucrătorilor din depozit,
 • schema logică a fluxului mărfi i din depozit,
 • exemple de documente la procesele de lucru (NIR, mişcare produse, aviz, factură, etc.),
 • modul gestionării documentelor,
 • proiectarea locaţiilor şi a codurilor de locaţie în toate depozitele (fundal, comisionare, rece, răcoros, etc.), alocarea produselor pe locaţii, proiectarea şi schiţarea ordinii de parcurgere în depozit,,
 • lista datelor de nomenclator ce trebuie completat obligatoriu,
 • gestionarea ambalajelor (lăzi de transport, paleţi, lăzi frigorifice, etc.)
 • gestionarea deşeurilor,
 • inventar.

PharmaLog-Servicii LOGISTICE

 

.

.

.

.

.